• W3C compliance
 
 
 
 
 
Z O B H is een letterwoord dat is samengesteld met de beginletters van de vier woorden zien, oordelen, beslissen en handelen. Deze vier woorden verwijzen naar vier samenhangende en opeenvolgende activiteiten.
Eerst zien wij. Vervolgens oordelen en beslissen wij. En daarna handelen wij.

Niet alle mensen zijn altijd en overal op dezelfde wijze met deze vier stappen bezig.
Dat kunnen we duidelijk maken door de letters van Z O B H, afwisselend met kleine letter of met hoofdletter te schrijven. Daarbij gebruiken we telkens een kleine letter voor die stappen die boven de hoofden van de mensen worden beheerd, en een hoofdletter voor die stappen die zij volwaardig zelf behartigen.

Zo staat z o b H voor mensen die alleen maar uitvoeren, en die zien, oordelen, en beslissen (moeten/willen) overlaten aan anderen. - Z O B h daarentegen staat voor iemand die wel ziet, oordeelt en beslist, maar het werk aan anderen overlaat.
Het letterwoord Z O B H kan ook tweemaal en - met een tussenlijntje - boven elkaar worden geschreven, bijvoorbeeld als volgt:
Z O B h
z  o b H

Zo geschreven wordt het letterwoord een formule om verhoudingen te verduidelijken tussen mensen die samenleven of samenwerken.
 
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@zobh.be